szkolenie pracowinków

Wykonywanie niemal każdej pracy niesie za sobą pewne ryzyko. Każdy dobrze prosperujący zakład dba o to, aby je minimalizować. Chodzi tu nie tylko o np. wypadki w pracy, ale także układy stricte biznesowe. Czy nowa umowa opłaci się przedsiębiorstwu? Jakie jest ryzyko podejmując taką, a nie inną współpracę? Okazuje się, że umiejętność analizowania sytuacji jest niezwykle istotna dla odniesienia sukcesu.

Analiza ryzyka – co to jest?

Analiza ryzyka znana również jako ocena ryzyka polega na ocenie ilościowej oraz jakościowej. Pozwala na oszacowanie szans i zagrożeń związanych z danym projektem, umową, konkretnym działaniem. Dzięki temu analityk jest w stanie zidentyfikować ryzyko i wprowadzić wcześniej działania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom podejmowanych decyzji. Podczas analizy przedsiębiorstwo decyduje jakie ryzyko jest w stanie zaakceptować, a kiedy gra jest już nie warta świeczki.

Analiza ryzyka jako działanie jest dość uniwersalna i kieruje się pewnymi zasadami. Polega ona na określeniu potencjalnego zagrożenia lub zagrożeń. Następnie należy ustalić, jaka jest szansa, że sprawy przybiorą negatywny obrót. Określane są również potencjalne straty i konsekwencje.

Procedury związane z analizą ryzyka, firmy mogą stworzyć samodzielnie, ale opracowanie ich jest obligatoryjne. Ryzyko może być kontrolowane lub minimalizowane. Procedury muszą być jednak stworzone nie tyle nawet co pod konkretną branżę, a pod konkretną firmę. Podczas procesu należy bowiem wziąć pod uwagę wszystkie aspekty związane z zakładem pracy i jego specyfiką.

Minimalizowanie i kontrolowanie ryzyka

Funkcjonowanie każdej firmy wiąże się z ryzykiem. Podejmowane jest ono codziennie, z każdą nową umową, przyjmowanym pracownikiem, inwestycjami. Przedsiębiorstwa mają się rozwijać i przynosić zyski. Pracownicy chcą bez przeszkód wypełniać swoje obowiązki, ciesząc się dobrym zdrowiem, odpowiednią pensją, unikając wypadków w pracy. Dlatego tak ważne jest to, aby minimalizować lub kontrolować ryzyko. Jednym ze sposobów będzie przeprowadzanie regularnych szkoleń BHP.

Firma SQDA ma w swojej ofercie kursy poświęcone zwiększonemu ryzyku. Pracownicy mogą dowiedzieć się jak sobie z nim radzić, jak je minimalizować oraz jak należy postępować, aby móc je kontrolować. To solidna dawka wiedzy, przygotowana przez ekspertów w tej dziedzinie.

Zagadnienia z zakresu BHP są specjalnością SQDA. Szkolenia poświęcane są różnorodnej tematyce, w której ujęta jest również analiza ryzyka. Kursy dostępne są w ofercie stacjonarnej, jak i online. E-learning jest dziś bardzo ceniony, a platforma przygotowana przez SQDA jest przyjazna i elastyczna dla kursantów. Mogą oni rozpocząć szkolenie w dowolnym momencie i zatrzymać w każdej chwili. Szkolenia są interaktywne, zachęcając pracowników do podjęcia konkretnych działań i wzięcia udziału np. w quizach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here